E15Новоиндийская защита
вариант Нимцовича
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6