B13Defensa Caro-Kann
Variante del cambio
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5
B13Defensa Caro-Kann
Variante del cambio, Variante Rubinstein
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Bd3 Nc6 5.c3 Nf6 6.Bf4
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik, Ataque Gunderam
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.c5
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik, Defensa Herzog
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 dxc4 7.d5 Na5
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik, Variante Normal
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 e6
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik, Variante Czerniak
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Qa5
B13Defensa Caro-Kann
Ataque Panov-Botvinnik, Variante Reifir (Spielmann)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Qb6