D33Queen's Gambit
Declined, Tarrasch, Schlechter-Rubinstein System
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.g3
D33Queen's Gambit
Declined, Tarrasch, Folkestone (Swedish) Variation
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.g3 c4
D33Queen's Gambit
Declined, Tarrasch, Schlechter-Rubinstein System, Rey Ardid Variation
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.g3 c4 7.e4
D33Queen's Gambit
Declined, Tarrasch, Prague Variation
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.g3 Nf6
D33Queen's Gambit
Declined, Tarrasch, Wagner Variation
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.g3 Nf6 7.Bg2 Bg4