D17Queen's Gambit
Declined, Slav Defence, Czech Defence
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5
D17Queen's Gambit
Declined, Slav Defence, Krause Attack
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.Ne5
D17Queen's Gambit
Declined, Slav Defence, Carlsbad Variation
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.Ne5 Nbd7 7.Nxc4 Qc7 8.g3 e5
D17Queen's Gambit
Declined, Slav Defence, Wiesbaden Variation
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.Ne5 e6